Časopisy

Zprávy památkové péče

Národní památkový ústav je vydavatelem periodik, která přinášejí informace z oboru památkové péče. Jedná se nejen o aktuální dění, ale také o výsledky vědecko-výzkumné práce NPÚ i dalších institucí spolupracujících při ochraně a poznávání památkového fondu.

Následující rozcestník vás nasměruje na časopis, která vás zajímá. Stačí kliknout na vybranou možnost.

Zprávy památkové péče

Staletá Praha

Památky středních Čech

Průzkumy památek

Památky

E-shop NPÚ - časopisy


Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče (ZPP) vycházejí již od ledna roku 1937. Vzorem pro český časopis specializovaný na památkovou péči byla zahraniční periodika Die DenkmalpflegeLes Monuments historiques de France. Kontinuita vydávání časopisu byla přerušena v letech 1942–1947. Druhá polovina 20. století přinesla několik změn v názvu a také se průběžně měnila periodicita vydání. Po obnovení vycházel časopis až do roku 1962 pod svým původním názvem, který byl v letech 1962–1976 zkrácen na Památková péče. Od roku 1976 neslo periodikum název Památky a příroda, což odráželo spojení ochrany kulturního dědictví a přírody v jedné organizaci. Časopis byl vnitřně rozdělen na dvě sekce a od roku 1983 i na dvě redakce, které sice sídlily v Praze, ale každá na jiné adrese. Od osmdesátých let se objevují nové rubriky zaměřené na technologie, konzervování a restaurování. Po odluce ochrany památek a přírody se časopis vrací ke svému původnímu názvu. Několikrát mění svůj vizuální styl až do současné podoby, kterou získal v roce 2003.

Zpět na rozcestník časopisů


Staletá Praha

Staletá Praha

Pražské územní odborné pracoviště NPÚ vydává od roku 2009 dvakrát ročně časopis Staletá Praha, který navázal na tradici stejnojmenných sborníků publikovaných od poloviny šedesátých let 20. století. Jak název napovídá, obsah časopisu je zaměřen na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze.

Zpět na rozcestník časopisů


Památky středních Čech

Památky středních Čech

Časopis Památky středních Čech byl založen roku 1985 a od roku 1993 vychází dvakrát ročně. Územím jeho zájmu jsou střední Čechy a příležitostně také hl. m. Praha. Obsahem příspěvků jsou výsledky průzkumů a dokumentace celého druhového spektra památek a tematicky rozsáhlá činnost v oblasti praktické památkové péče.

Zpět na rozcestník časopisů


Průzkumy památek

Časopis Průzkumy památek

Časopis Průzkumy památek vychází od roku 1994 a je uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu a pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. Vydavatelem je středočeské územní odborné pracoviště NPÚ.

Zpět na rozcestník časopisů


Památky

Časopis Památky

V roce 2022 roztříštěnou strukturu regionálních sborníků vydávaných jednotlivými územními odbornými pracovišti NPÚ nahradil nový celostátní časopis Památky, jehož posláním je představovat památkovou péči v jednotlivých regionech České republiky a prezentovat výsledky odborné práce. Vychází pětkrát ročně a jednotlivá čísla jsou věnována okruhům Západní Čechy, Jižní Čechy, Východní Čechy, Morava a Slezsko, Morava.

 

Národní památkový ústav se též podílí na vydávání dalších časopisů, a to Fontes Nissae ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a Monumentorum Custos ve spolupráci Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Zpět na rozcestník časopisů

E-shop NPÚ - časopisy