Popis statku

Areál usedlosti se skládá z několika staveb, obklopující dvůr,na který navazuje ovocná zahrada.

Areál památky sestává z velkého obytného stavení s komorovou a hospodářskou částí, z chlévů a stájí přiléhajících k jihozápadní straně dvora, zděného patrového špýcharu ležícího na východě a mohutné stodoly situované na jihu. V linii ohrazení, na severní a západní straně dvora, stojí dvě velké zděné klenuté brány. Dochované stavby jsou převážně klasicistního původu.

Obytný dům je příkladem obydlí bohatého sedláka s tradiční trojdílnou dispozicí. Vstupní místností je síň jako hlavní komunikační uzel. Z ní se vstupuje do kuchyně s kamny a pecí a také do světnice v předním dílu a do obytné komory v zadním dílu. Přední díl je navíc doplněn o světničku. Hospodářská část je patrová. V přízemí se nacházejí klenuté chlívce a v patře, z pavlače přístupné, dvě komory. Dům je částečně podsklepen. Ve sklepích se náchází druhotně použité gotické portálky.

Na západní straně dvora se nachází chlévy a stáje pro koně a dobytek, jak je patrné z umístěných plastik hlavy koně a hovězího dobytka. Jižní stranu dvora uzavírá stodola a kolna. Stodola obsahuje mlat a dvě perny. Na východní straně, oddělující dvůr od sadu, stojí špýchar neboli sýpka. Přízemí je dělené na dvě komory, patro a podkroví jsou pak jednoprostorové. Pod sýpkou byl druhotně zřízen sklípek. Ke stodole přiléhá přístřešek a garáž. V severovchodním rohu stojí kolna s výklopnou částí pro vjíždění povozů. Areál doplňuje sad s ovocnými stromy. Najdeme zde jabloně, hrušně, třešně, švestky. Významným a hodnotným keřem je pak klokoč na rohu sýpky.