Den válečných veteránů 11. listopadu 2021 na selském dvoře U Matoušů v Plzni-Bolevci

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 budou mít váleční veteráni po předložení průkazu válečného veterána možnost k jedné placené vstupence získat ještě jednu zdarma.

Akce platí pouze v Den válečných veteránů ve čtvrtek 11. listopadu 2021.

Komentované prohlídky obytného stavení vycházejí v 11:00 a ve 13:00. Vstup do areálu je možný od 9:00 do 15:00.