Trhy na Velikonočním jarmarku U Matoušů

Přijeďte prodávat své výrobky na Velikonoční jarmark na selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci v sobotu 16. dubna 2022!

Velikonoce jsou spojeny s tradicemi, zvyky, ale i s řemesly. Na selském dvoře U Matoušů pořádáme v sobotu 16. dubna 2022 od 10 do 17 hodin Velikonoční jarmark, jehož součástí bude i ukázka řemesel a prodej tradičních výrobků a potravin.

Vyřezáváte ze dřeva, pletete košíky, vyrábíte ozdoby z drátků, prodáváte medové výrobky, malované hrnečky, sýry, svíčky nebo něco jiného? Rádi Vás u nás na dvoře uvidíme!

Cena nájmu za stánkové místo je pro ukázky tradičních řemesel zdarma, pro prodej tradičních rukodělných výrobků 200 Kč/akci a v případě ostatních výrobků či služeb za 500 Kč/akci.

V případě zájmu o stánkové místo kontaktujte správce statku Martina Kolovského (+420 775 857 844, kolovsky.martin@npu.cz).